zpět na titulní stránku
UNISORT s.r.o.
Libušská 313/104, 142 00, Praha 4

POZOR - ZMĚNA ADRESY

Tel./Fax:  317 779602
Mobil:  608 060664 - 602358120
e-mail:obchod@stavcentrum.cz
Deutsche Version
přejít na obsah alba
Englishe version

Kancelář na výše uvedené adrese je zrušena.
 
Po předchozí dohodě je možné nás navštívit
   v  nově  připravovaném výstavním areálu v Mrači u Benešova     

Telefonní čísla a E-mail zůstávají i nadále plně  funkční

http://www.mapy.cz/images/usericon.gif

Klikněte pro zobrazení mapky

SYSTÉMY PRO VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

Vsakování přebytečné vody je důležité všude, kde není možné použít městskou kanalizaci. Od roku 2004 nabízíme speciální plastové vsakovací klece a plastové vsakovací tunely,   které jsou určeny  na vsakování přebytečné dešťové vody z akumulačních nádrží,  střech , chodníků nebo parkovišť,   k  odvodňování trvale vlhkých pozemků  či jako vyřešení odtoku zahradních rybníčků nebo jezírek. Tyto výrobky jsou alternativou  klasických vsakovacích drenáží, budovaných z kameniva a štěrku nebo z plastových drenážních trubek.  Vsakovací klece a tunely je možno navzájem propojovat a vytvořit tak vsakovací pole o velké kapacitě.
V případě potřeby je možné bloky zavařit do hydroizolační fólie a vytvožit tak akumulační jímku téměř libovolných rozměrů.


VSAKOVACÍ KLECE
Kliknutím zvětšit  
Klece se usazují do  mělkého výkopu, zabalí se do geotextilie a po připojení na vedení vody se do výše 150 mm nad klece zasypou štěrkem a následně zeminou. Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku isolovat geotextilií. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost vsakovacích klecí  až 95%.      Tři drenážní  klece nahradí cca  3m3  klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%.  Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit  v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových jímek nedochází k  jejich zanášení  okolní zeminou.
V závislosti na materiálu, použitém na výrobu klecí, jsou k dispozici dva zátěžové  typy – Klec 300L a 300P.
Model 300P je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro automobily s max. zatížením nápravy 2,2 t.  Maximální zatížitelnost tohoto modelu je při 50 cm překrytí zeminou 4 t/m2. Maximální hloubka uložení je 180 cm od spodního okraje klece.
Model 300L je určen pro vyšší zatížení, tj.např. nákladní automobil. Při 25 cm překrytí je tento model použitelný pro osobní automobily, při 50 cm  překrytí pro lehké nákladní automobily do 3,5 t  a při 80 cm překrytí pro občasné zatížení automobily do 8 t.  Maximální zatížitelnost tohoto modelu je při 80 cm překrytí zeminou  10 t/m2. Maximální hloubka uložení je 260  cm od spodního okraje klece.
Klece je možno spojovat  vedle sebe nebo nad sebe, pro zajištění optimálního spojení jsou určeny spojovací kolíčky. Při dostatku prostoru doporučujeme rozložení klecí do plochy, čímž se zajistí dokonalejší vsakování.
Kliknutím zvětšit   Technické údaje:
Rozměry:120x60x42 cm       Hmotnost:15 kg
Připojení:2 DN 125 / DN100/150 ........Objem:  300 l
Max.hloubka uložení : 200 -  260 cm  
Max.zatížení: 300P4t/m2/50 cm 300L 10 t/m2/80 cm
Max počet vrstev: 5      Materiál: 100% recyklovatelný PP
Kliknutím zvětšit  
Kliknutím zvětšit  

 

Postup při instalaci vsakovacích klecí
Zhotovit výkop a srovnat štěrkový podsyp
Na dno výkopu rozprostřít geotextilii
Na geotextilii narovnat klece
Klece rovnat těsně k sobě
Na spojení klecí lze použít spojovací čepy
   
Přes položené klece přeložit geotextilii
Zabalení klece obsypat štěrkopískem (kačírkem)
Klece zasypat zeminou
         

 

 

 

VSAKOVACÍ TUNELY
Kliknutím zvětšit   Vsakovací tunely jsou lacinější alternativou vsakovacích klecí. Na rozdíl od klecí nemají dno a čelní stěny. Usazují se do řad na štěrkový podsyp, krajní segmenty se opatří čílkem, zabalí se do geotextilie a po připojení na vedení vody se do výše 150 mm nad tunely zasypou štěrkem a následně zeminou Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku isolovat geotextilií.. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost tunelů  až 95%.      Tři drenážní  tunely nahradí cca  3m3  klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%.  Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit  v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových jímek nedochází k  jejich zanášení  okolní zeminou.
Na rozdíl od klecí je k dispozici pouze jeden zátěžový  typ – Tunel 300T, který je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro automobily s max. zatížením nápravy 2,2 t.  Maximální zatížitelnost tohoto modelu je při 50 cm překrytí zeminou 4 t/m2. Maximální hloubka uložení je 250 cm od spodního okraje klece.
Tunely se napojují do řad a na rozdíl od klecí není možné jejich vrstvení a vsakovací pole s větším objemem vyžaduje dostatečnou plochu pozemku.
Kliknutím zvětšit
Kliknutím zvětšit   Technické údaje:
Rozměry:120x80x51 cm
Hmotnost:11 kg
Připojení: Zeshora DN 100,150,200,300 ..........Dole DN100
Objem:  300 l
Max.hloubka uložení : 250 cm  
Max.zatížení: krátkodobě 7,5 t/m2, dlouhodobě 3,5 t/m     Materiál: 100% recyklovatelný PP

Na začátek stránky