zpět na titulní stránku
UNISORT s.r.o.
Libušská 313/104, 142 00, Praha 4

POZOR - ZMĚNA ADRESY

Tel./Fax:  317 779602
Mobil:  608 060664 - 602358120
e-mail:obchod@stavcentrum.cz
Deutsche Version
přejít na obsah alba
Englishe version

Kancelář na výše uvedené adrese je zrušena.
 
Po předchozí dohodě je možné nás navštívit
   v  nově  připravovaném výstavním areálu v Mrači u Benešova     

Telefonní čísla a E-mail zůstávají i nadále plně  funkční

http://www.mapy.cz/images/usericon.gif

Klikněte pro zobrazení mapky

SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

Vítejte na stránkách věnovaných problematice využívání dešťové vody. Vzhledem k poměrně specifickému problému a poměrně značným technickým možnostem jsme se snažili popsat obecně možnosti využití dešťové vody a potřebné technické prostředky. Většinu obrázků je možné zvětšít a většinu technických údajů naleznete v podstránkách, na které lze z jednotlivých sekcí této stránky přejít kliknutím na šipku. Budete li potřebovat konkrétní infomace, pošlete nám E-mail obchod@stavcentrum.cz nebo zatelefonujte na 608 060664 . Rádi Vám poradíme.

Základní komponenty pro využití dešťové vody
- jímka s přepadem
- předfiltr na nečistoty
- vhodné čerpadlo
- sací koš a sací vedení
- rozvod vešťové vody
Kliknutím zvětšit
Instalace přepadu a nátoku v kaskádovitých jímkách

V každé domácnosti se ročně spotřebuje několik desítek tisíc litrů upravené a draze zaplacené vody pro účely, kde je možné nebo i vhodné použít vodu dešťovou. Jedná se především o zalévání zahrad, splachování WC, mytí aut, běžný úklid, praní prádla nebo dopouštění bazénů.

Všechny výše uvedené činnosti jsou poměrně náročné na spotřebu vody a ve všech případech je možno použít vodu, která je k dispozici v podstatě ZADARMO a navíc má vlastnosti, které mohou být často pro daný účel vhodnější než voda upravená (chlorovaná). Například květinám v zahradě určitě dešťová voda prospívá více než voda chlorovaná. Dále je známé, že dešťová voda je "měkká" a tudíž daleko lépe rozpouští prací prášky a navíc nebudete již muset při každém praní používat Calgon a přesto Vám vodní kámen pračku nezničí.

Při rozhodování o využití dešťové vody je třeba si položit otázku, pro jaké účely chceme tuto vodu použít a v závislosti na odpovědi vybrat vhodné technické řešení, které podstatně ovlivní náročnost finanční investice.

Dešťovou vodu lze využít v podstatě dvěma způsoby
1. Využití pro zalévání, mytí auta, doplňování bazénu a další spotřebu užitkové vody mimo budovu.
2. Využití pro praní prádla, splachování toalet, běžný úklid a pochopitelně pro všechny činnosti dle předcházejícího bodu.
3. Není li zájem o využité dešťové vody, je nutno zajistit její vsakování

 

TŘI ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY LIKVIDACE A VYUŽITÍ DEŠŤOVĚ VODY
1. Využití dešťové vody
.....na zahradě
Přejít na popis zahradního systému
Kliknutím zvětšit
Chceme li používat dešťovou vodu především na zahradě na zalévání, na mytí auta nebo na doplňování vody v bazénu, postačí jednoduchý systém, skládající se z akumulační nádrže, čerpadla a případně z elektronické řídící jednotky. Tento systém nevyžaduje žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze zabezpečit, aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další větší nečistoty, které by nádrž zanášely. Tuto prvotní "filtraci" mohou zabezpečit filtrační košíčky, zasunuté do okapových svodů. Voda z okapů je shromažďována v nádrži a její objem je nutno volit podle požadavku na zásobu vody. V praxi doporučujeme betonovou jímku o obsahu 9 m3, která zaručuje poměrně slušnou zásobu užitkové vody. Voda je čerpána samonasávacím nebo ponorným čerpadlem, které může být opatřeno řídící elektronikou, zajišťující konstantní tlak ve vedení a zabraňující poškození čerpadla při vyčerpání veškeré vody z nádrže. Používání systému je pak totožné s používáním klasického vodovodu - při otevření kohoutku voda teče, při zavření přestane a čerpadlo běží ještě asi 5 vteřin a zajistí v systému maximální tlak . Systém je možno vybavit libovolným počtem odběrních míst. Je li jímka plná, je nadbytečná voda odváděna přepadem v horní části jímky do připraveného trativodu nebo do kanalizace. Trativod lze vybudovat klasickou metodou z kameniva nebo za použití vsakovacích košů nebo drenážních trubek.
2. "Plnohodnotné" využití dešťové vody v domácnosti Přejít na popis zahradního systému
V případě "plnohodnotného" využívání dešťové vody pro domácí potřeby, je třeba zajistit, aby voda tekla v každém případě a to i tehdy, když je akumulační jímka prázdná. Tento systém vyžaduje opět akumlulační nádrž, ale na rozdíl od předcházející varianty již musíme zabezpečit určitou čistotu odebírané vody. Z tohoto důvodu instalujeme na přívod vodu od okapů filtrační sítko, které zachytí veškeré hrubší nečistoty. Vodu do nádrže napouštíme trubkou, zavedenou ke dnu nádrže. Sníží se tím víření vody, a urychlí se usazování těžších částic - např. písku. Lehčí částečky, tj. např. pyl nebo prach vyplavou na hladinu kde zůstanou až do naplnění jímky, kdy jsou přepadem odplaveny do kanalizace nebo do trativodu. Vodu do systému odebíráme plovoucím sacím košem cca 15 cm pod hladinou, což zaručuje odběr téměř čisté vody. Sací koš je opatřen filtračním sítkem pro zachycení eventuálních nečistot. Čerpadlo s řídící jednotkou zajišťuje dopravu vody ke všem spotřebičům. Veškeré spotřebiče, které potřebujeme na tento systém napojit, musí mít nezávislé vedení, nepřipojené na vedení upravené pitné vody. Aby bylo zajištěno zásobování všech spotřebičů vodou i v případě vyčerpání veškeré vody z nádrže, je čerpadlo vybaveno třícestným ventilem a elektronickou regulací, která při nedostatku dešťové vody přepne sání čerpadla na sání z vyrovnávací nádržky, která je součástí kompletu a zprostředkovává přes tzv. volnou hladinu kontakt s rozvodem pitné vody (z hlediska nebezpečí kontaminace rozvodu pitné vody není možné přímé spojení obou okruhů).
Celý systém funguje naprosto automaticky, pouze je nutná občasná kontrola filtrů. Při požadavku na naprostou čistou vodu je možné do systému zařadit samopropíratelný mikrofiltr. Přebytečná voda je odváděna přepadem do kanalizace nebo do trativodu
V případě plných nádrží nebo v případě, že dešťová voda nebude akumulována, je nutné zajistit její vsakování.
Vsakování lze zabezpečit třemi způsoby:
- klasickou vsakovací jámou o velikosti cca 5m3, naplněnou kamenivem - nevýhodou jsou značné zemní práce, přesuny materiálu a postupné zanášené jámy okolní zeminou
- systémem drenáží z klasických drenážních trubek, přičemž na 5m3 klasické drenáže je nutno položit cca 180 m potrubí, zabaleného do geotextilie a obsypaného štěrkem. Tento systém drenáží se sice nezanáší, ale je poměrně značně náročný na plochu
- novinkou je použití plastových vsakovacích klecí a vsakovacích tunelů, Přejít na popis klecí které umožňují akumulaci přebytečné vody a její pozvolné vsakování. Klece a tunely je možno navzájem propojovat a vytvořit tak vsakovací pole o velké kapacitě a jsou vhodné jak pro vsakování vody z jednotlivých domů, tak pro odvodňování velkých ploch jako jsou komunikace, parkoviště nebo trvale vlhké pozemky či jako vyřešení odtoku zahradních rybníčků nebo jezírek.

 

V následující části představíme některé základní komponenty, v případě zájmu o některý z nabízených systémů jsme připravení navrhnout takové řešení, které Vám bude po technické a cenové stránce vyhovovat. Systémy je možno kombinovat a zajistit tak optimální využítí dešťové vody a je možno do nich zapojit domovní čistírnu odpadních vod nebo stávající studnu. Systémy jsou plně stavebnicové a umožňují tak plně se přizpůsobit požadavkům a cenovým možnostem zákazníka. V případě Vašeho zájmu o využití dešťové vody se pokusíme systém navrhnout tak, aby uspokojil Vaše požadavky

 

Základní komponenty systému
  Kliknutím zvětšit

Akumulační nádrže velikost nádrže je nutno volit podle předpokládané spotřeby. Má li být voda používána pouze na ruční zalévání zahrady, je potřeba uvažovat o objemu min 3m3. Při využití v celém domě nebo na automatické zavlažování, je nutné uvažovat s objemem jímky cca 9 m3. Je li k dispozici dostatek manipulačního prostoru, vycházejí cenově nejpřijatelněni monilitické betonové jímky. Není li na pozemek přístup pro ježáb, je nutné použít plastové nebo laminátové jímky. Při požadavku na originální systém je možno dodat speciální válcové plastové jímky, které jsou již z výroby uzpůsobeny na instalaci filtračního systému a mají předpřipraveny všechny potřebné otvory. Do betonových a laminátových jímek je všechny rostupy nutno dodělat při instalaci.

Dvě betonové jímky v
kaskádě
Sklolaminátová
jímka
Plastová svařovaná jímka Originální bezešvá plastová jímka
Objem jímek 3 - 25 m3 Objem jímek 3 - 18 m3 Objem jímek 3 - 40 m3 Objem jímek 2 - 9 m3
Přehled betonových jímek Přehled laminátových jímek Přehled plastových jímek Přehled bezešvých jímek

Na začátek stránky

Filtrace dešťové vody je nutná pro zajistění kvalitní dešťové vody, která dlouho vydrží a nebude se kazit. Pro použití vody na zahradě, tj. pouze na zalévání, stačí jednodužší filtr - okapový košíček nebo podokapový filtrační hrnec. Tento typ filtrace odfiltruje pouze hrubé nečistoty jako listí, klacíky, mech apod. Komplexní využití dešťové vody na praní a splachováné WC vyžaduje podstatně kvalitnější filtraci. V zásadě můžeme použít dva typy filtrů interní nebo externí. Externí filtry jou samostatné filtrační šachty, které se napojují mezi okapový svod a jímku. Zpravidla umožňují spojení dvou větví okapových svodů a po přefiltrování vody umožňí odtok čisté vody do jímky a v případě samočistících filtrů odtok přebytečné vody a nečistot do kanalizace. Interní filtry jsou umístěny uvnitř nádrže, mají jeden přítok, odtok vyčištěné vody do nádrže a možnost napojení přepadového sifonu pro odtok přebytečné vody. Externí a interní filtry jsou vyráběny ve dvou variantách v závislosti na způsobu likvidace nečistot a přebytečné vody. Je li možné přepad jímky napojit na klasickou kanalizaci, je vhodné použít samočistící filtrační vložku.Princip fungování zsamočistící filtrační vložky spočívá v nerezovém sítku, umístěném v tělese filtru. Čistá voda proteče sítkem do nádrže a nečistoty jsou spolu se zbytkovou vodou odplavovány do městské kanalizace. Není li napojení na kanalizaci možné a je li nutno vybudovat vlastní vsakovací jímku, je nutné použít záchytné vsakovací košíky, ve kterých se zachycují veškeré nečistoty. Filtry s košíky je nutno mít trvale přístupné, neboť je nutné jejich pravidelné čistění. Pro zabezpečení naprosto čisté vody je možné za čerpací jednotku umístit kartušový mikrofiltr, který zachytí i nečistoty o velikosti 0,1 mm.

Přehled dodávaných filtračních jednotek
INTERNÍ - umístěné v nádrži.................... Přejít na popis filtračních systémů EXTERNÍ-umístěné mimo nádrž........... Přejít na popis filtračních systémů POMOCNÉ............................... Přejít na popis filtračních systémů
KOŠÍČKOVÉ FILTRY..................................Přejít na popis filtračních systémů
Nejjednodužší variantou je umístění samostatného filtračního košíku do nádrže.
Voda v tomto případě natéká skrz košík přímo na hladinu vody v nádrži..
................................................ Dokonalejší variantou je umístění filtračního koše do tělesa filtru a to buď do externího nebo interního. Tato varianta umožňuje napojení přepadu, případně spojení několika okapových vedení.
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit   Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
  Kliknutím zvětšit
SAMOČISTÍCÍ FILTRY..................................................Přejít na popis filtračních systémů
Trubkový samočistící filtr je vyráběn pouze jako externí šachtový filtr. Filtr je vyroben jako nerezové trubkové síto, umístěné v plastovém těle filtru. Čistá voda proteče sítem do nádrže, nečistoty jsou společně se zbytkovou vodou odváděny do kanalizace. ....................... Samočistící filtr OPTIMAX zajistí nejvyšší možnou kvalitu přefiltrované vody. Třívrstvý filtr s extrémě hladkým povrchem zajistí 95% zisk přefiltrované vody a maximální samočistící efekt. Plastové tělo filtru garantuje minimální výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem.
Kliknutím zvětšit   Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Kliknutím zvětšit
POMOCNÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY .............................Přejít na popis filtračních systémů
Podokapové filtrační hrnce se používají jako jednoduchá filtrace pro vodu, používanou na zalévání.
V plastovém těle o průměru 570 mm je umístěna filtrační vložka, překrytá vrstvou oblázků, na kterých se zachytí hrubé nečistoty, které zpravidla odfoukne vítr.
  Svodové okapové filtry se usazují na okapovou trubku a jejich vývod se napojí na sud na dešťovou vodu. Slouží pro filtraci malého množství dešťové vody, jímané zpravidla do sudu. Podle technického provedení se dodávají jako jednotka STANDART A jednotka LUX. jednotka LUX umožňuje zimní provoz bez nutnosti rozebrání, jednotku STANDART je nutno před zimou rozebrat a sítko otočit.   Kartušový mikrofiltr se používá na dočištění dešťové vody. Umísťují se na výtlačné vedení za čerpadlo a díky 0,1 mm hustotě síta zajistí bezproblémový chod WC a pračky.
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
STANDART LUX
Kliknutím zvětšit

Na začátek stránky

Sací koš, sací vedení, napouštěcí trubka jsou důležitou součástí celého systému. U klasické studny nebo klasické vodárny je voda čerpána sacím košem, umístěným na dně studny nebo nádrže. Nevýhodou tohoto systému je, že společně s vodou jsou nasávány drobné nečistoty, sedimentující postupem času u dna nádrže. Aby byla zaručena maximální možná čistota nasávané vody, je sací koš umístěn ja plovoucí sazí hadici a je zavěšen na plováku. Tato technologie zaručuje nasávání vody v hloubce cca 10 cm pod hladinou, kde žádné nečistoty nejsou. Sací vedení je dodáváno jako komplet plováku, sacího koše s předfiltrem, zpětné klapky a sací hadice. Napouštění vody do nádrže je zajišťováno trubkou, zaústěnou ke dnu nádrže. Tento systém napouštění zajišťuje klidný nátok bez víření nečistot v nádrži. Případné hrubší nečistoty, které projdou skrz filtr, zůstávají u dna a lehké nešistoty (prach, pyl apod.) vyplavou na hladinu, odkud jsou jednou za čas při plné nádrži spláchnuty do přepadu. Přepad je tvořen fifonovým prvkem, který slouží zároveň jako pachový uzávěr a může být doplněn mřížkou proti drobným hlodavcůn

Kliknutím zvětšit   Kliknutím zvětšit   Kliknutím zvětšit   Kliknutím zvětšit   Kliknutím zvětšit
Sací souprava s plovákem Sací hadice bez plováku Napouštěcí trubka Sifonový přepad Mřížka proti hlodavcům

Na začátek stránky

Čerpací jednotky jsou dodávány v závislosti na způsobu použití a na stupni požadovaného komfortu.

Ponorné čerpadlo lze použít u systému na zavlažování zahrady. Přejít na  zahradní systém využití dešťové vody
 
Pro domovní využití dešťové vody se používají samonasávací čerpadla s elektronickou regulací tlaku a zásobníkem pitné vody Přejít na   systém využití dešťové vody v domě
Samonasávací čerpadla jsou vybavena plovákovým spínačem, který vypne čerpadlo při nedostatku vody v nádrži
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Mechanická čerpací a řídící jednotka typ EKO. Stav hladiny je hlídán plovákem. Mechanická čerpací a řídící jednotka typ PROFI. Stav hladiny je hlídán elektronickou sondou.

 

Vsakování přebytečné vody je důležité všude, kde není možné použít městskou kanalizaci. Od roku 2004 nabízíme speciální plastové vsakovací klece a od roku 2006 plastové vsakovací tunely,   které jsou určeny  na vsakování přebytečné dešťové vody z akumulačních nádrží,  střech , chodníků nebo parkovišť,   k  odvodňování trvale vlhkých pozemků  či jako vyřešení odtoku zahradních rybníčků nebo jezírek. Tyto výrobky jsou alternativou  klasických vsakovacích drenáží, budovaných z kameniva a štěrku nebo z plastových drenážních trubek.  Vsakovací klece a tunely je možno navzájem propojovat a vytvořit tak vsakovací pole o velké kapacitě.  

VSAKOVACÍ KLECE
Kliknutím zvětšit  
Klece se usazují do  mělkého výkopu, zabalí se do geotextilie a po připojení na vedení vody se do výše 150 mm nad klece zasypou štěrkem a následně zeminou. Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku isolovat geotextilií. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost vsakovacích klecí  až 95%.      Tři drenážní  klece nahradí cca  3m3  klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%.  Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit  v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových jímek nedochází k  jejich zanášení  okolní zeminou.
V závislosti na materiálu, použitém na výrobu klecí, jsou k dispozici dva zátěžové  typy – Klec 300L a 300P.
Model 300P je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro automobily s max. zatížením nápravy 2,2 t.  Maximální zatížitelnost tohoto modelu je při 50 cm překrytí zeminou 4 t/m2. Maximální hloubka uložení je 180 cm od spodního okraje klece.
Model 300L je určen pro vyšší zatížení, tj.např. nákladní automobil. Při 25 cm překrytí je tento model použitelný pro osobní automobily, při 50 cm  překrytí pro lehké nákladní automobily do 3,5 t  a při 80 cm překrytí pro občasné zatížení automobily do 8 t.  Maximální zatížitelnost tohoto modelu je při 80 cm překrytí zeminou  10 t/m2. Maximální hloubka uložení je 260  cm od spodního okraje klece.
Klece je možno spojovat  vedle sebe nebo nad sebe, pro zajištění optimálního spojení jsou určeny spojovací kolíčky. Při dostatku prostoru doporučujeme rozložení klecí do plochy, čímž se zajistí dokonalejší vsakování.
Kliknutím zvětšit   Technické údaje:
Rozměry:120x60x42 cm       Hmotnost:15 kg
Připojení:2 DN 125 / DN100/150 ........Objem:  300 l
Max.hloubka uložení : 200 -  260 cm  
Max.zatížení: 300P4t/m2/50 cm 300L 10 t/m2/80 cm
Max počet vrstev: 5      Materiál: 100% recyklovatelný PP
Kliknutím zvětšit  
Kliknutím zvětšit  

 

VSAKOVACÍ TUNELY
Kliknutím zvětšit   Vsakovací tunely jsou lacinější alternativou vsakovacích klecí. Na rozdíl od klecí nemají dno a čelní stěny. Usazují se do řad na štěrkový podsyp, krajní segmenty se opatří čílkem, zabalí se do geotextilie a po připojení na vedení vody se do výše 150 mm nad tunely zasypou štěrkem a následně zeminou Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku isolovat geotextilií.. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost tunelů  až 95%.      Tři drenážní  tunely nahradí cca  3m3  klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%.  Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit  v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových jímek nedochází k  jejich zanášení  okolní zeminou.
Na rozdíl od klecí je k dispozici pouze jeden zátěžový  typ – Tunel 300T, který je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro automobily s max. zatížením nápravy 2,2 t.  Maximální zatížitelnost tohoto modelu je při 50 cm překrytí zeminou 4 t/m2. Maximální hloubka uložení je 250 cm od spodního okraje klece.
Tunely se napojují do řad a na rozdíl od klecí není možné jejich vrstvení a vsakovací pole s větším objemem vyžaduje dostatečnou plochu pozemku.
Kliknutím zvětšit
Kliknutím zvětšit   Technické údaje:
Rozměry:120x80x510 cm
Hmotnost:11 kg
Připojení: Zeshora DN 100,150,200,300 ..........Dole DN100
Objem:  300 l
Max.hloubka uložení : 250 cm  
Max.zatížení: krátkodobě 7,5 t/m2, dlouhodobě 3,5 t/m     Materiál: 100% recyklovatelný PP

Na začátek stránky