zpět na titulní stránku UNISORT s.r.o.
Libušská 313/104, 142 00, Praha 4

POZOR - ZMĚNA ADRESY

Tel./Fax:  317 779602
Mobil:  608 060664 - 602358120
e-mail:obchod@stavcentrum.cz
Deutsche Version
přejít na obsah alba
Englishe version

Kancelář na výše uvedené adrese je zrušena.
 
Po předchozí dohodě je možné nás navštívit
   v  nově  připravovaném výstavním areálu v Mrači u Benešova     

Telefonní čísla a E-mail zůstávají i nadále plně  funkční

http://www.mapy.cz/images/usericon.gif

Klikněte pro zobrazení mapky

SYSTÉMY PRO DOMÁCÍ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

FILTRACE, ČERPACÍ A SPÍNACÍ JEDNOTKY

 

Základní komponenty systému
  Kliknutím zvětšit
 

Pro využití dešťové vody v domáscnosti má prvořadý význam filtrace jímané vody. V žádném případě nestačí filtr u okapových svodů nebo tzv. GAIGRY - podokapové lapače, které slouží výhradně k zachycení klacíků, malých plodů nebo větších listů, menší nečistoty jimi bez problémů projdou a hromadí se na dně nádrže. Na filtraci vody jsou vhodné košíčkové nebo samočistící šachtové či interní filtry.
Vodu do nádrže napouštíme trubkou, zavedenou ke dnu nádrže. Sníží se tím víření vody, a urychlí se usazování těžších částic - např. písku. Lehčí částečky, tj. např. pyl nebo prach vyplavou na hladinu kde zůstanou až do naplnění jímky, kdy jsou přepadem odplaveny do kanalizace nebo do trativodu.
Vodu do systému odebíráme plovoucím sacím košem cca 15 cm pod hladinou, což zaručuje odběr téměř čisté vody. Sací koš je opatřen filtračním sítkem nebo mikrofiltrem pro zachycení eventuálních nečistot.
Čerpadlo s řídící jednotkou zajišťuje dopravu vody ke všem spotřebičům. Veškeré spotřebiče, které potřebujeme na tento systém napojit, musí mít nezávislé vedení, nepřipojené na vedení upravené pitné vody. Aby bylo zajištěno zásobování všech spotřebičů vodou i v případě vyčerpání veškeré vody z nádrže, je čerpadlo vybaveno třícestným ventilem a elektronickou regulací, která při nedostatku dešťové vody přepne sání čerpadla na sání z vyrovnávací nádržky, která je součástí kompletu a zprostředkovává přes tzv. volnou hladinu kontakt s rozvodem pitné vody (z hlediska nebezpečí kontaminace rozvodu pitné vody není ze zákona možné přímé spojení obou okruhů).
Celý systém funguje naprosto automaticky, pouze je nutná občasná kontrola filtrů. Při požadavku na naprostou čistou vodu je možné do systému zařadit samopropíratelný mikrofiltr. Přebytečná voda je odváděna přepadem do kanalizace nebo do trativodu.
Čerpací systém je vhodné umístit do sklepa, garáže nebo jiné místnosti, která je vzdálena od dna jímky max 14 m. Tato místnost musí být trvale temperována, aby voda v systému v zimě nezamrzla, musí zde být přívod el. proudu 220 V ( nejlépe na samostatném jističi), přívod pitné vody, kanálek na bezpečnostní přepad vyrovnávací nádržky a musí odtud být veden nezávislý rozvod vody k místům, kde má být dešťová voda využívána. Mezi jímkou a touto místností musí být zajistěno vedení vody a vedení pro hladinový spínač. Ideální je použít prázdnou trubku DN 100, která se vede od jímky až do místnosti nebo alespoň k její vnější stěně. Průchod stěnou se utěsní klasickým způsobem nebo je možné použít spefiální těsnící průchodku. Touto trubkou je možné dodatečně protáhnout veškeré potřebné vedení a usnadní se i případné pozdější opravy. Není li možné dodržet vzdálenost 14 m od dna jímky, je nutné použít v systému samonasávací čerpací jednotku. Výhodou samonasávací jednotky je naprosto tichý chod, neboť čerpadlo je umístěno mimo objekt, nevýhodou je o něco vyšší cena sestavy a nutnost zdvojeného vedení vody mezi jímkou a umístěním čerpacího systému.
Dešťová voda je ideální na splachování WC, běžné úklidové práce, zalévání zahrady, mytí auta, doplňování bazénu a pochopitelně též na praní. Při použití na praní se příznivě projeví měkkost dešťové vody, která podstatně léhe rozpoušní prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu a nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen a není tak nutné používat drahé změkčovače. Úspory se tak mimo spotřebu vody dotýkají ještě snížené spotřeby pracích prostředků a snížení opotřebení pračky.

V praxi jsme se např. u hotelů a ubytovacích zařízení setkali s instalací, která dešťovou vodu nevyužívala na praní, ale pouze na splachování WC a na úklid, kde je v podobných zařízení značná spotřeba vody. Aby byla voda využita co nejefektivněni, měli zde souběžně s nezávislým rozvodem užitkové vody vybudován i nezávislý rozvod kanalizace od sprchových koutů. Voda od sprchových koutů byla jímána společně s dešťovou vodou a používána jako užitková pro WC, kde pochopitelně zbytkové saponáty ze sprch nevadí.

Druhou zvláštností, se kterou jsme se setkali, byla kombinace využití dešťové vody v domě a domovní čistírny odpadních vod. V tomto případě byly u objektu instalovány dvě jímky, jedna na dešťovou vodu s přepadem do druhé jímky, do které byla současně vedena voda z čistírny a která byla napojena na zavlažovací systém. Obě jímky byly při nedostatku vody doplňovány z vlastní studny.

FILTRAČNÍ SYSTÉMY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
 
KOŠÍČKOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY
EXTERNÍ...KOŠÍČKOVÉ...FILTRY
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Kliknutím zvětšit
Universální košíčkové filtry jsou vhodné pro všechny druhy využití dešťové vody. Košíčková filtrace zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od samočistících filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže. Košíčky je možné použít jak samostatně, tak jako součást filtrační šachty. Samostatně zavěšený košíček představuje technicky nejjednodužší a cenově nejpříznivější filtrační jednotku. Nevýhodou je obtížnější manipulace a snížení využitelného objemu nádrží.
Použití externích zemních filtrů umožní vybudovat filtrační jednotku, nezávislou na nádrži. Šachtové filtry jsou dodávány jako plastové šachty s nálitky na propojení nátoku, odtoku a ev.přepadu. Filtry jsou vybaveny poklopem a v případě potřeby též teleskopickou šachtou, která umožňuje vyrovnat výškový rozdíl mezi zapuštěným tělesem filtru a úrovní terénu v rozmezí 570 - 1050 mm. Podle použitého materiálu jsou dodávány pochozí a pojezdová filtrační tělesa. Pochozí filtry jsou vybaveny plastovým a pojezdové litinovým poklopem. Plastový poklop má zelenou barvu a je možné jeho bezproblémové umístění v trávníku. Instalovaný zámeček snižuje nebezpečí úrazu dětí. Filtry jsou určeny pro jímání vody ze střechy o ploše 350 m2- - připojení DN 100 nebo 500 m2 - připojení DN 150. Pro průmyslové použití jsou určena filtrační tělesa pro plochu střechy až 1200 m2 - připojení DN 200.
Filtrační jednotka je tvořena plastovým sítkem 0,35 mm s poutkem pro snadnou manipulaci.
Zemní filtry mají zpravidla 3 předpřipravené otvory, dva nad úrovní síta a jeden při dně. Otvory nad sítem jsou praktircky ve stejné úrovní a lze je použít jako nátok a přepad do kanalizace nebo jako dva nátoku od dvou okapových svodů ( v tomto případě musí mít jímka vlastní přepadový otvor).
Stejně jako filtrační šachty jsou vybaveny dosazovací kalové jímky, které mají pod odtokovým otvorem sedimentační prostor pro těžší nečistoty a slouží jako filtrační jednotky pro odvodnění komunikací, dvorů, apod.
INTERNÍ...KOŠÍČKOVÉ..FILTRY
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Universální košíčkové filtry se používají též jako filtrační jednotky interních jímkových filtrů. V tomto případě je do nádrže přivedena od všech okapů jedna trubka, která se zaústí do plastového držáku filtru. Na spodní vývod držáku se nasadí trubka dnového nátoku. Držák filtru má ve svém lemu dva nátokové otvory (umožňuje napojení přítoku ze dvou stran nádrže) a jeden bezpečnostní přepadový otvor, který je potřeba napojit na trubku vedoucí od sifonového přepadu do nanalizace nabo do vsakovasího systému. Přepadový sifon by měl být umístěn cca 5 cm pod filtračním košíčkem, aby v případě plné nádrže mohla voda odtékat pod košíčkem ven z nádrže. Sifonový přepad má šikmý nýtok, který umožňí spláchnutí plovousích nečistot a vyčištění hladiny vody,
SAMOČISTÍCÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY
INTERNÍ...JEDNOTKA...OPTIMAX
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Kliknutím zvětšit
Je li přepad jímek napojen na veřejnou kanalizaci, je možné použít tzv. samočistící filtrační vložky. Samočistící filtry fungují na principu válce nebo desky, skrz které protéká znečištěná voda. Výtěžnost přefiltrované vody je v tomto případě cca 90 - 95% podle typu filrační vložky.
Použití externích zemních filtrů umožní vybudovat filtrační jednotku, nezávislou na nádrži. Šachtové filtry jsou dodávány jako plastové šachty s nálitky na propojení nátoku, odtoku a ev.přepadu. Filtry jsou vybaveny poklopem a v případě potřeby též teleskopickou šachtou, která umožňuje vyrovnat výškový rozdíl mezi zapuštěným tělesem filtru a úrovní terénu v rozmezí 570 - 1050 mm. Podle použitého materiálu jsou dodávány pochozí a pojezdová filtrační tělesa. Pochozí filtry jsou vybaveny plastovým a pojezdové litinovým poklopem. Plastový poklop má zelenou barvu a je možné jeho bezproblémové umístění v trávníku. Instalovaný zámeček snižuje nebezpečí úrazu dětí.
Šachtový filtr STANDART je tvořen plastovým tělen se dvěma nátoky, odtokem do jímky a dvěma odtoky do kanálu. Filtrační jednotku tvoří drátěné síto s oky 0,4 mm, válcového tvaru, na které dopadá znečistěná voda. Čistá voda proteče skrz filtrační plochu do nádrže a nečistoty jsou se zbytkovou vodou odplaveny do kanalizace.Jednotka je téměř bezúdržbová a je určena pro plochy střech do 200 m2 . Tělo filtru je opatřeno plastovým tubusem s pochozím uzamykacím poklopem.
Šachtový filtr OPTIMAX je tvořen plastovým tělen se jedním nátokem, odtokem do jímky a jedním odtokem do kanálu . Filtrační jednotku tvoří speciální třívrstvá vložka s oky 0,35mm a s manipulační rukojetí. Speciálně hladký povrch vložky zajišťuje 95 % výtěžnost čisté vody. Na mírně zaoblenou vodu natéká znečistěná voda, čistá voda proteče skrz filtrační plochu do nádrže a nečistoty jsou se zbytkovou vodou odplaveny do kanalizace. Jednotka je téměř bezúdržbová a je určena pro plochy střech do 750 m2 v závislosti na průměru přívodního potrubí. Pro průmyslové stavby jsou dodávány filtry s kapacitou až 1500 m2. Tělo filtru je opatřeno plastovým teleskopickým tubusem s pochozím uzamykacím poklopem.Stavební hloubka je v závislosti na výsunu tubusu 570 - 1050 mm. Pro zvýšení účinnosti je tento typ filtračních jednotek možno dodat s oplachovací jednotkou OPTICLEAN, která proudem vody zamočině spláchne zbytkové nečistoty do kanálu.
Filtrační jednotka OPTIMAX je dodávána též v interním provedení k umístění do nádrže. V tomto případě má tělo filtru jeden nátok, jeden odtok do jímky a jeden odtok do kanalizace, na který je možno přímo připojit přepadový sifon.
EXTERNÍ.FILTR.STANDART
Kliknutím zvětšit   Napojení filtračnho tělesa s filtrem OPTIMAX na přepadový sifon Kliknutím zvětšit
EXTERNÍ.FILTR.OPTIMAX
Kliknutím zvětšit   Filtrační jednotka před , během a po čištění systémem OPTICLEAN Kliknutím zvětšit

Na začátek stránky

ČERPÁNÍ VODY - REGULACE TLAKU
ČERPACÍ..JEDNOTKA..EKO
Zvětšení popsaného modelu
Popis jednotlivých součástí čerpací jednotky EKO. Plovákový spínač není zobrazen.
Čerpací jenotka EKO se skládá ze sacího čerpadla, 10 l zásobníkové nádržky na pitnou vodu s plovákovým ventilem(obdoba splachovací nádržky WC), trojcestného ventilu ovládaného plovákovým spínačem a tlakové řídící jednotky s ochranou čerpadla proti běhu nasucho a s tlakoměrem. Jednotka je přes napouštěcí ventil s plovákovým spínačem připojena k tlakovému rozvodu pitné vody. Pitná voda při napojení na systém naplní zásobníkovou nádržku a je připravena jako rezerva pro případ nedostatku dešťové vody. Z bezpečnostních důvodů je nádržka napojena odpadním vedením na kanalizaci. Plovákový spínač za předpokladu dostatku dešťové vody udržuje elektroventil v otevřené poloze a čerpadlo nasává dešťovou vodu z nádrže. Tlaková řídící jednotka udržuje v systému konstantní tlak a vypíná čerpadlo při ukončení odběru vody. Jakmile poklesne hladina vody v nádrži pod stanovenou mez, plovákový spínač klesne a přepne trojcestný ventil, přes který začne čerpadlo nasávat vodu se zásobní nádržky. Jakmile v zásobní nádržce poklesne hladina vody, plovákový spínač otevře napouštěcí ventil a nádržka je doplňována pitnou vodou. Pitná voda je používána do chvíle, dokud nezačne pršet a nestoupne hladina vody v jímce tak, aby plovákový spínač přepnul trojcestný ventil na sání dešťové vody. Aby nedocházelo ke kažení vody, je nutno jednou měsíčně ručně přepnout trojcestný ventil a vodu v zásobní nádržce proprat.
Čerpací jednotka se instaluje pomocí dodané konzolky ke stěně, v místě instalace musí být přívod 220V, přívod pitné vody, přívod samostatného rozvodu dešťové vody, přívod vody od nádrže a odtok do kanalizace
ČERPACÍ..JEDNOTKA..PROFI
Zvětšení popsaného modelu
Popis jednotlivých součástí čerpací jednotky PROFI. Ekektronická sonda není zobrazena.
Popis je čitelněnší na zvětšeném obrázku.
Čerpací jenotka PROFI se skládá ze sacího čerpadla, 25 l zásobníkové nádržky na pitnou vodu s plovákovým ventilem(obdoba splachovací nádržky WC), trojcestného ventilu ovládaného elektronickou sondou a tlakové řídící jednotky s ochranou čerpadla proti běhu nasucho a s tlakoměrem. Jednotka je přes napouštěcí ventil s plovákovým spínačem připojena k tlakovému rozvodu pitné vody. Pitná voda při napojení na systém naplní zásobníkovou nádržku a je připravena jako rezerva pro případ nedostatku dešťové vody. Z bezpečnostních důvodů je nádržka napojena odpadním vedením na kanalizaci. Plovákový spínač za předpokladu dostatku dešťové vody udržuje elektroventil v otevřené poloze a čerpadlo nasává dešťovou vodu z nádrže. Tlaková řídící jednotka udržuje v systému konstantní tlak a vypíná čerpadlo při ukončení odběru vody. Jakmile poklesne hladina vody v nádrži pod stanovenou mez, plovákový spínač klesne a přepne trojcestný ventil, přes který začne čerpadlo nasávat vodu se zásobní nádržky. Jakmile v zásobní nádržce poklesne hladina vody, plovákový spínač otevře napouštěcí ventil a nádržka je doplňována pitnou vodou. Pitná voda je používána do chvíle, dokud nezačne pršet a nestoupne hladina vody v jímce tak, aby plovákový spínač přepnul trojcestný ventil na sání dešťové vody. Aby nedocházelo ke kažení vody, je nutno nechat jednou měsíčně vodu v zásobní nádržce proprat.
Na rozdíl od jednotky EKO je hlídání stavu hladiny zajištěno elektronickou sopndou, a stav hladiny je indikovám na displeji. Délka a perioda propírání nádržky se nastavuje pomocí digitálního ovládání. Stejně se dá nastavit limit, při kterém je nádrž považována za prázdnou.
Čerpací jednotka se instaluje pomocí dodané konzolky ke stěně, v místě instalace musí být přívod 220V, přívod pitné vody, přívod samostatného rozvodu dešťové vody, přívod vody od nádrže a odtok do kanalizace
Po nainstalování na stěnu se jednotka zakryje plastovým krytem, který chrání jednotlivé komponenty před možným poškozením a snižuje hladinu zvuku.
ČERPACÍ..JEDNOTKA..SPECIÁL .............
Zvětšení popsaného modelu
Popis jednotlivých součástí čerpací jednotky EXTRA. Plovákový spínač není zobrazen.
Popis je čitelněnší na zvětšeném obrázku.

Čerpací jenotka SPECIÁL se skládá ze speciálního ponorného čerpadla, 25 l zásobníkové nádržky na pitnou vodu s plovákovým ventilem(obdoba splachovací nádržky WC), trojcestného ventilu ovládaného plovákovým spínačem a tlakové řídící jednotky s ochranou čerpadla proti běhu nasucho a s tlakoměrem. Tato jednotka je určena pro zapojení, kde vzdálenost čerpací jednotky od dna nádrže přesáhne 14m. nebo kde je požadován napropsto tichý chod zařízení.
Jednotka je přes napouštěcí ventil s plovákovým spínačem připojena k tlakovému rozvodu pitné vody. Pitná voda při napojení na systém naplní zásobníkovou nádržku a je připravena jako rezerva pro případ nedostatku dešťové vody. Z bezpečnostních důvodů je nádržka napojena odpadním vedením na kanalizaci. Plovákový spínač za předpokladu dostatku dešťové vody udržuje elektroventil v otevřené poloze a čerpadlo tllačí dešťovou vodu z nádrže. Tlaková řídící jednotka udržuje v systému konstantní tlak a vypíná čerpadlo při ukončení odběru vody. Jakmile poklesne hladina vody v nádrži pod stanovenou mez, plovákový spínač klesne a přepne trojcestný ventil, přes který začne natékat do nádrže pitná voda, kterou čerpadlo zpět tlačí do vedení užitkové vody. Pitná voda je používána do chvíle, dokud nezačne pršet a nestoupne hladina vody v jímce tak, aby plovákový spínač přepnul trojcestný ventil zpět na sání dešťové vody. Aby nedocházelo ke kažení vody, je nutno jednou měsíčně ručně přepnout trojcestný ventil a vodu v zásobní nádržce proprat.
Čerpací jednotka se instaluje pomocí dodané konzolky ke stěně, v místě instalace musí být přívod 220V, přívod pitné vody, přívod samostatného rozvodu dešťové vody, přívod vody od nádrže a zpět k nádrži a odtok do kanalizace.
Po nainstalování na stěnu se jednotka zakryje plastovým krytem, který chrání jednotlivé komponenty před možným poškozením

Na začátek stránky