zpět na titulní stránku UNISORT s.r.o.
Libušská 313/104, 142 00, Praha 4

POZOR - ZMĚNA ADRESY

Tel./Fax:  317 779602
Mobil:  608 060664. 602358120
e-mail:obchod@stavcentrum.cz
Deutsche Version
přejít na obsah alba
Englishe version

Kancelář na výše uvedené adrese je zrušena.
 
Po předchozí dohodě je možné nás navštívit
   v  nově  připravovaném výstavním areálu v Mrači u Benešova     

Telefonní čísla a E-mail zůstávají i nadále plně  funkční

http://www.mapy.cz/images/usericon.gif

Klikněte pro zobrazení mapky

SYSTÉMY PRO ZAHRADNÍ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

FILTRACE, ČERPACÍ A SPÍNACÍ JEDNOTKY

 

Základní komponenty systému
  Kliknutím zvětšit

Pro zalévání zahrady není nutná žádná zvláštní filtrace jímané vody. Zpravidla postačí filtr u okapových svodů nebo košíčkový šachtový či interní filtr. Čím větší budou oka filtru, tím více se bude zanášet akumulační jímka sedimentem. Nejméně vhodné jsou tzv. GAIGRY - podokapové lapače, které slouží výhradně k zachycení klacíků, malých plodů nebo větších listů, menší nečistoty jimi bez problémů projdou a hromadí se na dně nádrže. Gaigry jsou určeny především pro vodu, odváděnou přímo do kanalizace.
Vodu lze do nádrže napouštět standartním způsobem, tj. trubkou, zavedenou pod strop jímky nebo je možné použít nevířivé napouštění od dna jímky.
Na čerpání lze použít klasické ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem nebo libovolné samonasávací čerpadlo. Při použití samonasávacího čerpadla je vhodné použít sací koš s předfiltrem a zpětnou klapkou. U tohoto způsobu využité dešťové vody je nutné vyřešit otázku spínání čerpadla. Nejjednodužší a současně nejméně pohodlné je zapíníní čerpadla do zásuvky. Je tak nutno vždy před započetím zalévání dojít k zásuvce a zasunout do ní přívodní kabel čerpadla a po ukončení kabel ze zásuvky vytáhnout. Čerpadla nejsou v tomto případě chráněna proti přetlaku vody ve vedení a není vhodné používat jakékoli kohoutky nebo uzavírací rozprašovače - hrozí nebezpečí zničení čerpadla.
Druhou možností je, zařadit mezi čerpadlo a hadici tzv. tlakovou elektronickou jednotku. Tato jednotka dokáže udržet ve vedení vody konstantní tlak a vypne čerpadlo při ukončení odběru vody. Současně chrání čerpadlo proti tzv. běhu nasucho, což je důležité především při použití samonasávacího čerpadla. Při použití této tlakové jednotky je již možné vybudovat na zahradě nezávislý zavlažovací rozvod, zakončený kohoutky.
Poměrně málo vhodnou variantou je použití klasické vodárny s tlakovou nádobou a tlakovým spínačem. Použitý tlakový spínač reguluje běh čerpadla mezi tzv. horním a spodním tlakem, což způsobuje nerovnoměrný tlak ve vedení vody a komplikuje použití některých rozprašovačů, které pak stříkají blízko nebo naopak příliš daleko.

Požadujeme li pouze malou zásobu dešťové vody pro použití na zahrádce, lze vystačit s plastovým sudem, napojeným na jednoduchý okapový filtr.

FILTRACE

OKAPOVÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY
Kliknutím zvětšit
Okapový filtr STANDART
letní a zimní proovoz
Okapový filtr se nasazuje na okapový svod. Má připojovací průměr DN100 nebo s redukcí na DN 75 u provedení LUX. Filtrace je realizována nerezovým filtračním sitkem s možností letního a zimního provozu. V letním období protékýá cca 90% vody skrz sítko do akumulačního sudu. Na zimu se sítko otočí (u jednotky LUX bez nutnosti rozebrání) a veškerá voda je odváděna do kanalizace. Sudy jsou napojeny tak, že na principu spojených nádob je eliminováno nebezpečí jejich přeplnění. Filtry jsou samočistící a není tedy potřeba jejich kontrola a údržba. Nečistoty jsou odplavovány zbytkovou vodou do kanalizace. Okapové filtry jsou určeny k odfiltrování hrubších nečistot jako je listí, klacíky, plody ovoce, mech apod. Jemné části jako prach, písek apod. se sice z části mohou na filtru zachytit, ale z části propadnou a budou sedimentovat na dně nádrže. FIltry se dodávají v šedivém a hnědém provedení.
Okapový filtr LUX
letní a zimní proovoz
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Napojení filtru STANDART na zásobník
-schéma + funkce přepadového sifonu
Napojení filtru STANDART na 1000 l samonosný sud Napojení filtru LUX na
1300 l samonosný sud
Schéma filtru LUX

Na začátek stránky

FILTRAČNÍ SYSTÉMY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
FILTRAČNÍ...HRNEC
Kliknutím zvětšit
Filtrační podokapový hrnec je určen pro filtraci vody z jednoho okapového svodu. Při instalaci se zapouští do země a ukládá se na vrstvu betonu nebo ztěrku. Tělo filtru je tvoženo ze silnostěnného polyropylenu, má vášku 330 mm a průměr 570 mm. Vývod DN 100 je veden u dna do boku. Filtrace je zajišťována antikorovým sítkem, na kterém je umístěna cca 50 cm vrstva na jejichž povrchu se zachytávají nečistoty. Mezi kamenivem a filtračním sítkěm je umístěna filtrační vložka z netkané textilie. Tento typ filtrů je určen pro vodu na zavlažování, na doplňování rybníčků nebo na vsakování.
EXTERNÍ...KOŠÍČKOVÉ...FILTRY
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Kliknutím zvětšit
Universální košíčkové filtry jsou vhodné pro všechny druhy využití dešťové vody. Košíčková filtrace zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od samočistících filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže. Košíčky je možné použít jak samostatně, tak jako součást filtrační šachty. Samostatně zavěšený košíček představuje technicky nejjednodužší a cenově nejpříznivější filtrační jednotku. Nevýhodou je obtížnější manipulace a snížení využitelného objemu nádrží.
Použití externích zemních filtrů umožní vybudovat filtrační jednotku, nezávislou na nádrži. Šachtové filtry jsou dodávány jako plastové šachty s nálitky na propojení nátoku, odtoku a ev.přepadu. Filtry jsou vybaveny poklopem a v případě potřeby též teleskopickou šachtou, která umožňuje vyrovnat výškový rozdíl mezi zapuštěným tělesem filtru a úrovní terénu v rozmezí 570 - 1050 mm. Podle použitého materiálu jsou dodávány pochozí a pojezdová filtrační tělesa. Pochozí filtry jsou vybaveny plastovým a pojezdové litinovým poklopem. Plastový poklop má zelenou barvu a je možné jeho bezproblémové umístění v trávníku. Instalovaný zámeček snižuje nebezpečí úrazu dětí. Filtry jsou určeny pro jímání vody ze střechy o ploše 350 m2- - připojení DN 100 nebo 500 m2 - připojení DN 150. Pro průmyslové použití jsou určena filtrační tělesa pro plochu střechy až 1200 m2 - připojení DN 200.
Filtrační jednotka je tvořena plastovým sítkem 0,35 mm s poutkem pro snadnou manipulaci.
Zemní filtry mají zpravidla 3 předpřipravené otvory, dva nad úrovní síta a jeden při dně. Otvory nad sítem jsou praktircky ve stejné úrovní a lze je použít jako nátok a přepad do kanalizace nebo jako dva nátoku od dvou okapových svodů ( v tomto případě musí mít jímka vlastní přepadový otvor).
Stejně jako filtrační šachty jsou vybaveny dosazovací kalové jímky, které mají pod odtokovým otvorem sedimentační prostor pro těžší nečistoty a slouží jako filtrační jednotky pro odvodnění komunikací, dvorů, apod.
INTERNÍ...KOŠÍČKOVÉ..FILTRY
Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Universální košíčkové filtry se používají též jako filtrační jednotky interních jímkových filtrů. V tomto případě je do nádrže přivedena od všech okapů jedna trubka, která se zaústí do plastového držáku filtru. Na spodní vývod držáku se nasadí trubka dnového nátoku. Držák filtru má ve svém lemu dva nátokové otvory (umožňuje napojení přítoku ze dvou stran nádrže) a jeden bezpečnostní přepadový otvor, který je potřeba napojit na trubku vedoucí od sifonového přepadu do nanalizace nabo do vsakovasího systému. Přepadový sifon by měl být umístěn cca 5 cm pod filtračním košíčkem, aby v případě plné nádrže mohla voda odtékat pod košíčkem ven z nádrže. Sifonový přepad má šikmý nýtok, který umožňí spláchnutí plovousích nečistot a vyčištění hladiny vody,

Na začátek stránky

ČERPÁNÍ VODY - REGULACE TLAKU
PONORNÁ..ČERPADLA
Zvětšit systém s ponorným čerpadlem
Ponorné čerpadlo,UFO tank, externí filtr, vsakovací drenážní klec
Ponorná čerpadla jsou nejjednodužším způsobem čerpání vody. Čerpadla jsou vybavena plovákovým spínačem, ketrý vypne čerpadlo při nedostatku vody a ochrání ho tak před poškozením. Součástí čerpadla je 10 - 30 m přívodní kabel a k čerpadlu je potřeba připojit pouze příslušnou hadici. Z bezpečnostních důvodů se ponorná čerpadla nesmí zavěšovat ani za přívodní kabel, ani za hadici, na zavěšení je nutné pouřít silonové lanko. Čerpadlo se spodním se zavěsí cca 10 - 15 cm nad dno nádrže, čímž se zajistí odebírání relativně čisté vody. Prostor pod čerpadlem tak tvoří rezervu na sedimentování kalů. Je li ponorné čerpadlo vybaveno vlastním sacím košem s plovákem, je možné usazení tohoto čerpadla na dno nádrže. Čerpadlo je možné ovládat ručně, tj. zasunutím síťového kabelu do zásuvky nebo pomocí tlakové jenotky, která čerpadlo vypne při zastavení odběru vody. Hadici je možné připojit přímo na čerpadlo nebo je při použití tlakové jednotky možné vybudovat klasický rozvod vody s kohoutky.
SACÍ...ČERPADLA
Zvětšit systém se sacím  čerpadlem
Sací čerpadlo,bezešvá nádrž, externí filtr, přepad do kanálu
Sací čerpadla jsou umístěna mimo protsor nádrže a je nutné pro ně najít místo cca do 5 - 8 metrů od nádrže. K čerpadlu je nutné napojit sací vedení, opatřené sacím kočem s předfiltrem a zpětnou klapkou. Některá čerpadla je nutné před prvním použtím naplnit vodou, některá jsou samonasávací. Čerpadla nemají vlastní ochranu proti běhu nasucho a nejsou li vybavena tlakovou řídící jednotkou, je nutné kontroilovat stav vody v nádrži. Sací koš múže být opatřen plovákem, který zajistí odebírání vody cca 10 cm pod hladinou nebo je možné cca 10 - 15 cm nad dno nádrže umístit klasický sací koš, čímž se zajistí odebírání relativně čisté vody. Prostor pod sacím košem pak tvoří rezervu na sedimentování kalů. Čerpadlo je možné ovládat ručně, tj. zasunutím síťového kabelu do zásuvky nebo pomocí tlakové jenotky, která čerpadlo vypne při zastavení odběru vody. Hadici je možné připojit přímo na čerpadlo nebo je při použití tlakové jednotky možné vybudovat klasický rozvod vody s kohoutky. Kliknutím zvětšit Tlaková
jednotka
BRIO
Kliknutím zvětšit Tlaková
jednotka
CONTROL

Na začátek stránky